Cinnamon trên trang nhất báo Nikkei (tháng 8/2018)

CEO Miku có bài phỏng vấn trên trang nhất báo Nikkei số ra ngày 9/8/2018. Nằm trong chuỗi bài viết “Cuộc đua Startup – những thay đổi ở Nhật Bản”, Miku chia sẻ những trải nghiệm của mình với tư cách là một người vừa kinh doanh vừa làm mẹ.

 

Chi tiết bài phỏng vấn ở đường link dưới đây (bài viết bằng tiếng Nhật):

https://webreprint.nikkei.co.jp/r/LinkView.aspx?c=B8842B53EACF409593260D9A005DA29F

 

(Cần đăng ký thành viên để đọc)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO33979900Z00C18A8MM8000/