CEO Miku có bài phỏng vấn với báo ACCJ Journal

CEO Miku có bài phỏng vấn số tháng 8 trên báo ACCJ Journal (ấn phẩm của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nhật Bản)

Cô chia sẻ về quá trình xây dựng doanh nghiệp của mình trong bài phỏng vấn.

 

Chi tiết xin mời xem thêm tại đường link:

Website: https://journal.accj.or.jp/a-dash-of-ai/

Bản PDF: https://journal.accj.or.jp/pdf/AUG2018.pdf