Trung tâm R&D Cinnamon tại Đài Loan trên chuyên trang tin tức startup châu Á – e27

Trung tâm R&D của Cinnamon tại Đài Loan được đưa tin trên e27 – một chuyên trang tin tức lớn về startup tại châu Á.

Cinnamon có kế hoạch mở rộng tại Đài Loan để tìm kiếm và tuyển dụng thêm các nhân tài trong lĩnh vực AI – những người sẽ đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển công nghệ AI của Cinnamon.

Chi tiết về bài phỏng vấn, vui lòng xem trong đường link dưới đây:

https://e27.co/japanese-startup-cinnamon-opens-taiwan-rd-centre-offer-free-ai-courses-20180801/