CEO Miku có bài phỏng vấn trong dự án DODA “Change the future”

CEO của Cinnamon – cô Miku có bài phỏng vấn trong dự án DODA “Change the future”.

Chủ đề của bài phỏng vấn là “Sự khác biệt khi một người tìm được nhiều mục tiêu trong sự nghiệp”, Miku đã chia sẻ câu chuyện của bản thân mình về kinh nghiệm xây dựng chuỗi doanh nghiệp.

 

Để đọc toàn bộ bài phỏng vấn (bằng tiếng Nhật), vui lòng truy cập đường link dưới:

https://mirai.doda.jp/series/interview/miku-hirano-2/