CEO Miku Hirano có bài phỏng vấn với STARTUP DB

CEO Miku Hirano có bài phỏng vấn với ‘STARTUP BD’ về câu chuyện kinh doanh của mình.

 

Bài viết (bằng tiếng Nhật) trong link dưới đây:

*’STARTUP DB’ là một nền tảng thông tin để tạo dữ liệu startup, cung cấp các xu hướng và phân tích về các công ty startup Nhật Bản.