Cinnamon AI đã gọi vốn 13 Triệu USD vòng Series C và Tài trợ bằng nợ

Cinnamon đã gọi vốn 13 triệu USD trong vòng Series C từ các Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Funds of D4V và Pegasus Tech Venture và tài trợ bằng nợ. 

Mục tiêu của việc thu được nguồn đầu tư và các cổ đông mới.

Để đạt được sứ mệnh “Extend human potential by eliminating repetitive tasks” (“Nâng tầm tiềm năng con người bằng cách loại bỏ những việc lặp đi lặp lại,”) Cinnamon đẩy mạnh những yếu tố tiên quyết sau: 

  • Tuyển dụng những tài năng hàng đầu, đặc biệt là những tài năng TTNT toàn cầu;
  • Thúc giục sự phát triển doanh nghiệp bằng cách gia tăng uy tín của công ty và mở rộng mạng lưới khách hàng sau kết cấu nhà đầu tư vững mạnh;
  • Tăng cường những công nghệ nòng cốt và giao diện người dùng của các sản phẩm AI;
  • Xây dựng các tổ chức vững mạnh để cung cấp công nghệ AI tiên tiến nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao tại Nhật Bản, Việt Nam, và Đài Loan; và,
  • Đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển để tạo ra những sản phẩm AI mới như nhận diện giọng nói. 

Những nhà đầu tư mới

◯D4V Fund L.P. (General Partner: D4V LLP)

◯Venture Capital Fund of PEGASUS TECH VETURES (General Partner: Md Anis Uzzaman)

◯GEEK PICTURES INC.

◯Giáo sư Tsuyoshi Natsuno (Giáo sư thình giảng, Keio University Graduate School ò Media and Governance)

◯Những nhà đầu tư khác

Ngân hàng

◯Sumitomo Mitsui Banking Corporation

◯Japan Finance Corporation

◯The Shoko Chukin Bank

Kế hoạch tiếp theo:

Nền kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đã chuyển sang làm việc từ xa và phải đối mặt với việc phải suy nghĩ về tương lai của việc làm một các nghiêm túc. Cinnamon AI đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm AI để nâng cao năng suất của nhiều nhân viên trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục công cuộc nâng cao hiệu quả công việc tại các công ty và cung cấp những giải pháp AI để đẩy mạnh những giá trị doanh nghiệp của các khách hàng của chúng tôi.