CEO Miku Hirano trên chương trình TV “Innovative Tomorrow”

CEO Miku Hirano đã tham dự chương trình TV ”Innovative Tomorrow” của đài BS-Nippon ngày 5/11 vừa qua.

“Innovative Tomorrow” là chương trình bàn luận về tương lai của công nghệ với các khách mời là những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực đa dạng.

▼website chính thức:

http://www.bs4.jp/guide/entame/innovativetomorrow/