CEO Miku Hirano phỏng vấn với Forbes Japan về ‘2019 View‘

CEO Miku Hirano đã có bài phỏng vấn với Forbes Japan về “tầm nhìn 2019” (2019 View) cùng với các doanh nhân khác.

Forbes JAPAN thực hiện cuộc phỏng vấn với các doanh nhân Nhật Bản về sự phát triển của nền kinh tế trong năm 2018 vừa qua và dự đoán cho năm 2019.

Chi tiết vui lòng truy cập đường link dưới đây:

https://forbesjapan.com/articles/detail/24720/1/1/1