Cinnamon AI có mặt trong danh sách “AI 100” của CBINSIGHTS

Cinnamon AI đã được chọn là một trong 100 công ty triển vọng nhất làm việc về công nghệ Trí tuệ Nhân tạo sáng tạo trên toàn thế giới, do CBINSIGHTS, một công ty nghiên cứu của Mỹ chuyên thu thập và phân tích dữ liệu tài chính, công bố.

◆ CBIN SIGHTS “AI 100 2021” là danh sách “100 công ty triển vọng nhất làm việc về công nghệ trí tuệ nhân tạo sáng tạo” do CBINSIGHTS bình chọn mỗi năm một lần cho toàn thế giới. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016 và năm nay, lần thứ sáu, 100 công ty đã được chọn từ các lĩnh vực phát triển theo ngành cụ thể, liên ngành, tính toán, quy trình dữ liệu và phát triển AI. Bảng xếp hạng được đánh giá toàn diện bằng cách phân tích mức độ lành mạnh và tiềm năng tăng trưởng từ tin tức, phương tiện truyền thông xã hội, trạng thái truy cập trang web, quan hệ đối tác, tài chính, dữ liệu việc làm, v.v. do CBINSIGHTS có được.

CBINSIGHTS AI 100 2021
https://www.cbinsights.com/research/report/artinking-intelligence-top-startups/
CBINSIGHTS
https://events.cbinsights.com