CEO Miku Hirano được chọn vào danh sách TOP 20 doanh nhân Forbes Nhật Bản 2019

CEO Miku Hirano được chọn vào danh sách TOP 20 doanh nhân Forbes Nhật Bản 2019.

Tạp chí Forbes Nhật Bản đã công bố danh sách Doanh nhân Nhật Bản 2019 vào ngày 22/11 vừa qua. Mục tiêu của danh sách này nhằm tạo động lực cho các doanh nhân Nhật Bản định hướng tương lai và tạo nên một “tân Nhật Bản”. Danh sách doanh nhân Nhật Bản TOP 20 Forbes bắt đầu từ năm 2015 và đây là năm thứ 5.

Chi tiết vui lòng tham khảo đường link dưới đây (tiếng Nhật):

https://forbesjapan.com/articles/detail/24009