CEO Miku Hirano sẽ tham gia sự kiện Milken Institute Japan Symposium với tư cách diễn giả

CEO Hirano sẽ tham gia Milken Institute Japan Symposium với tư cách diễn giả trong một phiên thảo luận tại sự kiện này.

Thời gian từ 10:25 đến 11:30 ngày 25/03 với chủ đề “Các ngành công nghiệp hiện đại hóa” (“Modernizing Industries”) với sự tham gia của:

Tony Fernandes, Group CEO của AirAsia
Miku Hirano, CEO của Cinnamon
Lawrence Ho, Founder, Chairman and CEO của Melco Resorts & Entertainment
Điều phối: Waichi Sekiguchi, Senior Staff Writer của Nikkei Inc.

Về sự kiện Milken Institute Japan Symposium

Milken Institute Japan Symposium là một sự kiện độc quyền chỉ dành cho các khách mời bao gồm các CEO và CIO của các tổ chức tài chính lớn, các nhà đầu tư tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp, nhà hảo tâm và các quan chức chính phủ cấp cao. Thông qua các phiên thảo luận công khai và chương trình riêng được quản lý chặt chẽ, sự kiện Japan Symposium sẽ giải quyết các vấn đề về địa chính trị, kinh tế và xã hội, đồng thời xác định các cơ hội mở ra tiềm năng của Nhật Bản để tăng khả năng cạnh tranh, tăng trưởng và thịnh vượng giữa sự cân bằng sức mạnh và tiến bộ công nghệ.

Là một nhóm chuyên gia tư duy kinh tế độc lập và phi đảng phái, Viện Milken đã thu hút các nhà sáng chế từ các ngành công nghiệp để giải quyết các thách thức thực tế, đề xuất các giải pháp khả thi và cung cấp cho người tham dự những hiểu biết toàn diện về các vấn đề cấp bách trong hơn hai thập kỷ qua. Hội nghị chuyên đề Nhật Bản (The Japan Symposium ) là hội nghị đầu tiên của Viện Milken tại Nhật Bản. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập:  Milken Institute Japan Symposium.

Về viện Milken

Viện Milken là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, quyết tâm tăng cường thịnh vượng toàn cầu bằng cách thúc đẩy các giải pháp hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận vốn, tạo việc làm và cải thiện sức khỏe. Viện Milken thực hiện điều này thông qua nghiên cứu độc lập, dựa trên dữ liệu, các cuộc họp định hướng hành động và các sáng kiến chính sách có ý nghĩa. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: milkeninstitute.org.