COO Yoshi Ieda sẽ pitching tại NEDO Startup Pitch Luncheon trong khuôn khổ hội nghị SXSW

COO Ieda sẽ pitching tại NEDO Startup Pitch Luncheon trong khuôn khổ dự án The New Japan Islands tại hội nghị SXSW diễn ra lúc 12:00 (CST) ngày 11/03.

 

Vui lòng truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết:

▼The New Japan Islands

https://thenewjapanislands.com/index.html

▼NEDO Startup Pitch Luncheon

https://thenewjapanislands.com/detail/sc13.html