Cinnamon nhận giải thưởng Japan Creation Award 2018

 

Cinnamon được nhận giải thưởng Phát triển Đổi mới Doanh nghiệp 2018 (Business Innovation Development Award) nằm trong khuôn khổ Jâpn Creation Award trao tặng bởi Hiệp hội Sáng tạo Nhật Bản (Japan Creation Association).

Japan Creation Award là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp cũng như các hoạt động đóng góp cho sự phát triển văn hóa và đời sống trên nhiều khía cạnh từ sản phẩm, công nghệ, hoạt động văn hóa và phát triển địa phương.

Vui lòng truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết:

http://www.japanfashion.or.jp/