Cinnamon trên báo “The Bridge” tháng 1/2019

 

Tin về vòng gọi vốn 15 triệu đô Series B thành công của Cinnamon cùng với việc ông Takeshi Niimami trở thành cố vấn pháp lý mới của công ty trên tờ The Bridge được phát hành ngày 28/01/2019.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

https://thebridge.jp/2019/01/cinnamon-closes-series-b-round