CEO Miku Hirano sẽ thuyết trình với Daiichi Life Insurance tại hội nghị “Insurance Forum”

CEO Miku Hirano sẽ thuyết trình tại hội nghị “Insurance Forum” vào ngày 29/11. Trong khuôn khổ bài thuyết trình, Miku sẽ giới thiệu về ứng dụng thực tế của Flax Scanner giúp cải thiện hiệu quả hoạt động trong ngành bảo hiểm. Phòng kế hoạch tổ chức của Dai-ichi Life Group cũng cùng tham gia với vai trò khách mời và chia sẻ thêm chi tiết của quá trình ứng dụng Flax Scanner.

▼Xem thêm thông tin và tham dự hội nghị qua đường link dưới đây:
https://insurance-forum.jp/2018/technology/
※CEO Miku Hirano sẽ thuyết trình trong thời gian: 15:30~16:20 (giờ Nhật Bản)
▼Địa điểm: trung tâm hội nghị tòa nhà JA Kyosai.