Cinnamon được chọn tham gia chương trình “Google Launchpad Accelerator Tokyo”

Cinnamon has been selected as one of the seven startups to Google Launchpad Accelerator Tokyo and participated the 4 days Boot Camp program at Google Tokyo in October. Cinnamon đã được lựa chọn trở thành một trong 7 startups tới chương trình Google Launchpad Accelerator Tokyo và tham gia chương trình Boot Camp kéo dài 4 ngày tại trụ sở Google Tokyo vào Tháng Mười.

Google Launchpad Accelerator Program Tokyo là một chương trình 3 tháng nhằm hỗ trợ quá trình phát triển của các startup bằng cách giải quyết các vấn đề thường gặp phải.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo đường link dưới đây:

https://developers-jp.googleblog.com/2018/11/google-launchpad-accelerator-tokyo7.html