CEO Miku Hirano thuyết trình tại sự kiện ”HR Technology Venture night” ngày 12/11

CEO Miku Hirano đã thuyết trình tại sự kiện ”HR Technology Venture night” diễn ra tại trường Đại học Waseda ngày 12/11.  Mục đích của sự kiện này nhằm cung cấp các cơ hội trao đổi, kết nối kinh doanh giữa các startups, khách hàng cũng như nhà đầu tư trong lĩnh vực nhân sự.