Cinnamon được lựa chọn vào vòng Chung kết giải Vô địch Thế giới cuộc thi Zurich Innovation khu vực Bắc Mỹ

Cinnamon được lựa chọn vào vòng Chung kết giải Vô địch Thế giới cuộc thi Zurich Innovation khu vực Bắc Mỹ và sẽ có bài thuyết trình trong cuộc thi Zurich Bắc Mỹ được diễn ra tại Schaumburg, Illinois, ngày 31/10/2018.

Giải Vô địch Thế giới Zurich Innovation cung cấp nền tảng để truyền cảm hứng cho những nhà phát triển giới thiệu những công nghệ đổi mới trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt như di động, nhà và tòa nhà thông minh, ý tế điện tử và kế hoạch tài chính.

cuộc thi Zurich giúp thiết lập mối quan hệ với các tổ chức như Startupbootcamp, Plug and Play, và SOSA – những tổ chức có mạng lưới rộng lớn trong các cộng đồng startup trên toàn cầu.

Để biết thêm chi tiết về Giải Vô địch Thế giới Zurich Innovation, vui lòng truy cập đường link sau:

https://www.zurich.com/en/campaigns/ziwc