CEO Miku Hirano sẽ thuyết trình tại PERSON OF FIN/SUM ở Tokyo ngày 27/09 lúc 17:20 (giờ Nhật Bản)

CEO Miku Hirano sẽ thuyết trình tại PERSON OF FIN/SUM ở Tokyo ngày 27/09 lúc 17:20 (giờ Nhật Bản).

PERSON OF FIN / SUM 2018 là một cơ hội diễn thuyết 18-phút dành cho các nhà sáng lập của dự án khởi nghiệp tiềm năng. Chủ đề duy nhất là “Tại sao tôi cần 20 triệu Yen đầu tư?”. Chương trình không phải là cuộc thi, khán giả của chương trình sẽ có khoảng thời gian lí thú tìm hiểu về cuộc sống và tầm nhìn của những doanh nhân.

Chi tiết chương trình  PERSON OF FIN/SUM trong đường link sau (tiếng Nhật):

http://assets.ctfassets.net/hw5yu8nj8lbg/2eIZ4GuxK4UaEQaOgqIwCM/1fbed43c40ecf961106f70f2b7e771fe/POF_B5_flyer_3__.pdf

 

*FIN/SUM 2018

FIN/SUM là một hội nghị fintech (công nghệ tài chính) kết nối các ngành công nghiệp công nghệ và tài chính cũng như thúc đẩy sự đổi mới đột phá toàn cầu. Đây là hội nghị fintech có tầm ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản, một trong những hội nghị lớn nhất tại châu Á và trên toàn thế giới. It grew to be the largest and most influential fintech summit in Japan and one of the largest in Asia and globally. Hội nghị FIN/SUM lần thứ 3 liên tiếp này kết hợp thêm phiên bản thứ 2 của REG/SUM – hội nghị với chủ đề regtech (công nghệ điều tiết). http://finsum.jp/