Cinnamon trên báo Nikkei số tháng 12/2018

Cinnamon trên báo Nikkei số tháng 12/2018.

Bài viết đăng tải câu chuyện kinh doanh của CEO Miku Hirano chia sẻ khi nhận danh hiệu Nikkei Woman of the Year, hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp Sáng Tạo (Innovative Entrepreneur Award).

Vui lòng xem chi tiết tại trang 19 trên ấn bản giấy của báo Nikkei hoặc truy cập đường link dưới đây:

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38944500U8A211C1TY5000/