Công bố tư liệu chương trình MITOU nằm trong khuôn khổ hội nghị CEATEC JAPAN

CEO Miku Hirano đã tham gia hội nghị “CEATEC JAPAN” được tổ chức tại Makuhari Messe vào 16 – 19/10 vừa qua.

Với chủ đề “MITOU Startups trong năm 2030”, chương trình MITOU là một nỗ lực nhằm tìm kiếm các nhân tài IT trẻ.

Cô Miku Hirano và các doanh nhân khác từng tốt nghiệp chương trình MITOU, đã thảo luận về tương lai của chương trình này trong hội nghị.