Cinnamon AI trên tạp chí tài chính Bloomberg Japan số tháng 6/2019

Cinnamon AI trên tạp chí tài chính Boomberg Japan số tháng 6/2019 với nội dung về phát triển năng suất nhân sự của doanh nghiệp Nhật Bản thông qua việc tối ưu sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (AI) hỗ trợ giảm thiểu khối lượng công việc liên tục.

Chi tiết về bài viết, vui lòng tham khảo đường link dưới đây:

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-06-11/PSI7726K50XV01?srnd=cojp-v2