Bài báo kết hợp giữa IDEO & D4V được công bố

Một ấn phẩm được kết hợp giữa IDEO, một Công ty Thiết kế toàn cầu có sứ mệnh tạo nên những giá trị tích cực, và công ty đầu tư mạo hiểm của họ, D4V (Design for Ventures), đã được xuất bản. 

Nội dung của bài báo xoay quanh những nghiên cứu tình huống về hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp và một buổi chia sẻ về AI mới, “AI Readiness,” được đồng tổ chức bởi IDEO và Cinnamon AI.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đường link phía dưới. 

https://d4v.com/casestudy/cinnamon-ai-extending-human-potential-with-ai