Bài phỏng vấn CEO Miku Hirano trên trang GLOBIS Insights

Bài phỏng vấn CEO Miku Hirano được đăng trên trang GLOBIS Insights – thuộc quyền GLOBIS, trường MBA tư thục hàng đầu Nhật Bản.

Trong bài phỏng vấn, Tiến sĩ Jorge Calvo – phó chủ nhiệm khoa kiêm giám đốc điều hành nội trú tại trường đại học GLOBIS cùng một phó giáo sư tại Trường Kinh doanh ESADE ở Barcelona đã phỏng vấn CEO Miku về hành trình khởi nghiệp của mình.

Bạn có thể đọc bài viết chi tiết bằng tiếng Anh dưới đây:

Eliminating Repetitive Office Work through Disruptive AI and Global Moonshot Leadership at Cinnamon, Inc.