Cinnamon tham gia diễn thuyết tại đại học Kyoto MBA

Vào ngày 23/06/2018, Giám đốc vận hành của Cinnamon, Yoshi đã có 1 bài diễn thuyết tại khóa học sáng tạo doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence business creation course)  tại Graduate School of Management, đại học Kyoto.

Trong buổi diễn thuyết, Yoshi đã giới thiệu về Cinnamon và thảo luận về việc ứng dụng doanh nghiệp tại các nền công nghiệp khác nhau cũng như cơ hội ứng dụng cho các ý tưởng kinh doanh của các sinh viên MBA.

 

Chi tiết về ’Artificial Intelligence business creation course’ tại link bên dưới:

http://ocw.kyoto-u.ac.jp/syllabuses/275/10/6980000