Cinnamon xuất hiện trên báo Nikkei

Cinnamon xuất hiện trên báo Nikkei, tạp chí thương mại lớn nhất Nhật Bản vào ngày 18/06/2018.

Tạp chí đề cập tới xu hướng tận dụng các kĩ sư phần tại Việt Nam và Nhật Bản cũng như đề cập tới kế hoạch mở rộng tìm kiếm tài năng tại Việt Nam của Cinnamon.