Cinnamon xuất hiện trên GOETHE – website hàng đầu về kinh doanh và văn hóa tại Nhật Bản

 

Cinnamon xuất hiện trên GOETHE – website hàng đầu về kinh doanh và văn hóa tại Nhật Bản. CEO của Cinnamon, bà Miku tham gia phỏng vấn ở chuyên mục “Passionate Person”.

 

[Entrepreneur] Tại Cinnamon chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để tạo ra một thế giới nơi mà sự sáng tạo của con người được chắp cánh bằng cách giải phóng trí óc khỏi những công việc lặp đi lặp lại nhờ sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo.

https://goetheweb.jp/person/slug-na596bfab9ba5