CEO Miku có bài phỏng vấn với tạp chí Think Leopalace

CEO Miku có bài phỏng vấn cho số Tháng Một của tạp chí Think Leoplace. Miku chia sẻ về câu chuyện làm kinh doanh của bản thân cũng như về các sản phẩm.

Vui lòng tham khảo đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

http://think.leopalace21.co.jp/article/20181222c.html